Beridet Bågskytte

Beridet Bågskytte

 

Beridet bågskytte utvecklades för jakt och även krig. För att kunna utföra beridet bågskytte behövs båda händerna och då krävs ömsesidigt förtroende och bra kommunikation med sin häst för att kunna rida och skjuta i galopp på ett säkert sätt.

 

Lajos Kassai, född 1960 i Ungern, lade i slutet 1980-talet grunden för det europeiska beridna bågskyttet. I början av 1990-talet började han sprida sina idéer i Europa och västvärlden. Kassai har idag skolor i bl a Ungern, Tyskland, England och USA, där man efter speciella intagningsprövningar får lära sig hantera häst, båge, kondition och mentalitet. Lajos Kassai har även grundat den ungerska disciplinen.

 

Beridet Bågskytte har flera grenar, Ungersk, Koreansk och Polsk jaktbana är vanligast men även Mogu, Qabaq och Massashea förekommer samt en del andra som olika länder själva tagit fram och har än inte lika stor spridning.

Grenar

 

Copyright © All Rights Reserved