Om/about


Ann-Sofie Wredendal heter jag och bor i södra Närke på en liten gård med min familj och våra djur, där  jag håller på med den fantastiska sporten Beridet bågskytte. Jag håller alla mina hästar på lösdrift och barfota för att de ska hålla sig så friska och aktiva som möjligt.


Vi har fyra stycken American Curly  och en Appaloosa,av dom använder jag för närvarande två till beridet bågskytte .

Sporten beridet bågskytte kom jag in på tack vare min goda vän Helena Kardefelt 2011 och eftersom både jag och hästen tyckte det var roligt blev vi fast!

Jag började med att träna hemma efter att jag  fått hjälp av en herre vid namn Risto Paloneva att köpa utrustningen och tips från Cecilia A Sand om en duktig beriden bågskytt,Petra Engelander som höll kurser i Sverige. Jag anmälde mig till en kurs och därifrån fick jag med mig många verktyg till min nya verktygslåda.


På min hemsida finner Du information om beridet bågskytte samt varför jag anser att hästar skall hållas barfota under respektive flik.


Vill du veta mera om Beridet bågskytte kontakta mig gärna på : info@hasteriet.com English version


Ann-Sofie Wredendal is my name and I live in Sweden on a small farm with my family and our animals, I am also engaged in the amazing sport of horseback archery. I keep all my horses outside 24/7 and barefoot to keep them as healthy and active as possible.


We have four American Curly and one Appaloosa, of which I currently use two to the horseback archery.

I received the sport of horseback archery thanks to my good friend Helena Kardefelt 2011 and because both me and the horse thought it was fun we got stuck!

I started practicing at home after I received some help of a man named Risto Paloneva to buy the equipment and tips from Cecilia A Sand about a well-known archer, Pettra Engelander who attended courses in Sweden. I signed up for a course and from there I received many tools for my new toolbox, and that was the start shot.


On my website you will find information about horseback archery and why I believe that horses should be kept barefoot.

Copyright © All Rights Reserved