Beridet bågskytte

Utrustning/träning


Utrustningen vi använder är en häst, pilbåge och pilar.


När det gäller hästen så vill man att den ska ha en jämn galopp med bra rythm och gärna vara reglerbar i farten utan att bryta av.


Pilbågen ska vara anpassad till din dragläng och styrka, man ska kunna dra upp bågen fullt utan att riskera dra över bågens max så att bågen stackar. Tillräckligt långa pilar är väldigt viktigt så ingen olycka händer med att man råkar dra för långt och man riskerar skjuta pilen i bågen/båghanden.Den beridna bågskyttesadeln har en funktion och det är att få upp dig ur sadeln samt ge dig en lodrätare possition så du kan vrida dig efter målet, är naturligtvis inget måste . Jag använder mig av en sadel som Wojtek Osiecki gjort, en av de bästa i världen inom denna sport och finns i Polen samt en Star trekk comfort.


Träning


När jag började med denna sport så vilade man sig i form främst pga att det inte fanns banor i ens närhet att träna på och inga tränare, det fungerar INTE idag! Vill man bli bra och utvecklas så är träning ett måste!!


Jag har provat några tränare som gett mig olika verktyg att gå vidare med i min utveckling som beriden bågskytt. Några som på ett eller annat sätt delat med sig av sin kunskap till mig är Emil Eriksson, Sverige en person som stöttar och hjälper när man behöver, Wojtek Osiecki,Polen som hjälpt mig tekniskt, Ali Ghoorchian som framför allt utmanade mig i svåra snabba och tekniska banupplägg i ridhus och Christoph Nemethy, Ungern.


För närvarande tränar jag för Christoph Nemethy från Ungern, han har gett mig svar på många av mina funderingar jag haft samt utvecklat mig tekniskt och lärt mig att använda min kropp rätt för att hålla bra i denna sport. Jag tackar honom för sitt tålamod ;0)English


Equipment/training

The equiptment we use is a horse,bow,arrow and targets.

When ti comes to horses you want it to have a smooth canter with good rythm and be adjustable without breaking off.

The bow should be adapted to your draw length and strength, you should be able to pull the bow without risking pulling over the max of the bow so that the bow stacks. Sufficiently long arrows are very important so no accident happens- pull ing to far and risk shooting the arrow in your Bow/hand.

The archery saddle has a function and that is to get the rider up in the saddle and give you a vertical position so you can turn after the target, of course it´s not a must.


Training

When I started with this sport, I was ( and everybody else in sweden) resting in shape mainly because there were no courses to train on and no coaches, it dosen´t work today!! 

If you want to be good and develop, training is a must!

I have tried some trainers who have given me various tools to move forward with in my development as a archer. Some who in some way shared their knowledge with me are Emil Eriksson in Sweden a person who supports and help when needed, Wojtek Osiecki from Poland who helped me technically, Ali Ghoorichian from Iran who above all challenged me in difficult and fast tecnical course layout in ridingarena and Christoph Nemethý from Hungary.

Im currently training for Christoph Nemethý, he give me answers to many of my thoughts I have and developed me technicallt and learning me how to use my body to keep good in this sport. I thank him for his  :0)Utrustning/ equipment


Är du intresserad av bra utrustning så klicka dig in på länken! 


http://www.nemethy.info/services.html


https://drive.google.com/file/d/1A1PchWIhYMZrx-meYYMlKlgLPnlHZqZi/view


Utrustningen kommer ifrån Ungern


Vid beställning eller om du bara har funderingar om utrustning kontakta mig gärna!


info@hasteriet.com


Fotografierna nedan är tagna av Tilde Wrangell samt Bengt/ Maria Håkansson på  www.lindring.se  


Copyright © All Rights Reserved