SportenSporten


Sporten har idag utvecklats massor, föreningen Sveriges Beridna Bågskyttar, SBB (som bildades 2008) belutade om att sporten skulle ansluta sig till ett förbund inom RF och efter ett digert arbete  så kunde man 2015 ansluta sporten till Svenska Bågskytte förbundet.


 IHAA ( international horseback alliance) bildades 2013 med syftet att förena sporten i världen. IHAA har arbetat och arbetar fortfarande med att utforma gemensamma regler gällande  grenreglerna samt tagit fram ett graderings system som innebär att man kan följa sin utvecklings kurva och även jämföra sig med andra utövare världen över. De håller även i så kallade postal matcher, det bestäms vilken gren som gäller i 2 månader och resultaten skickas sedan in och sammanställs till en resultat lista som sedan publiceras. Mer information om IHAA finnae du på www.horsebackarchery.info och dess resultat databas på IHAA.eu


Vill du prova? Kontakta mig !


English version


The sport


Today the sport has evolved a lot, the association Swedish Mounted Archers, SBB (formed in 2008) stated that the sport would join a union within RF and after a diligent work, it was possible for the sport to join the Swedish Archery Association in 2015.


 The International Horseback Alliance (IHAA) was formed in 2013 with the purpose of reconciling sports in the world. IHAA has worked and is still working on designing common rules regarding the rules of the branch and has developed a grading system that allows you to follow your development curve and also compare with other practitioners around the world. They also hold  so-called postal matches, it determines which branch applies for 2 months and the results are then submitted and compiled into a result list which is then published. More information about IHAA do you find at www.horsebackarchery.info and the resultsdatabase IHAA.eu.


Copyright © All Rights Reserved